Mitt Finska Land (Suomenmaa) otsikkopalkki

 1. Skogen flammar gul och röd,
  snart är isen blank och spröd,
  fågelsträck går söderut,
  men jag själv kan ju inte
  nå sagolanden,
  drömmen tar hastigt slut.
 2. Trähus, gators kullerstenar,
  skidors spår vid dikesrenar.
  Försar virvlar i vintervind.
  Och vid människors möte
  ser vi kanhända
  tårar på fårad kind.
 3. Mitt eget land,
  mitt finska land,
  en seger bor i ditt nederlag.
  Så må vi leva här i fred,
  i det land som jag älskat i dag effter dag.
 4. Stuga med potatisland.
  Stå med pengarna i hand
  Drömmen köper du ej så..
  Om du önskar den finna
  måste du leta.
  Var ska du tiden få?
 5. Kyrkan, skolan, onsdagsbingo,
  betesholmen, bar med Dingo,
  bobollspojkar på fotisplan.
  Det är här jag gar lunget,
  här jag får styrkan
  just som jag blivit van.
 6. Mitt edet land,
  mitt finska land,
  en seger bor i ditt nederlag.
  Din första maj må vara röd
  och din jul vara vit, så är sed, så är lag.

(övers. Marita Lindquist)

otsikkopalkki