När den stora floden svämmar över (1981) otsikkopalkki

 1. När den stora floden svämmar över
  då tror bara den som själv det ser.
  Man hade talat om det ideligen,
  aldrig var det någon hast.
  Alla lever sina liv en dag i sänder
  och vill inte se det som sker;
  ändå blev det ingen överraskning
  när fördämningarna brast.Igår ännu var allting bara arbete,
  familj och räkningar, bostad och skatt –
  nu går man med slutna ögon och tror
  att det bara är natt.
  När floden svämmar över
  då sover ingenjören,
  datorerna är stumma
  och täppta alla rören –
  när den stora floden svämmar över.
 2. När den stora floden svämmar över
  räddar man det käraste man har;
  någon gömmer sina rikedomar,
  någon sitt enda barn från ödet.
  Någon vägrar ännu tro att allt det här är sant,
  sina medaljer fram han tar
  och på stödkonserter säljer man
  t-skjortor med ”Rock-mot-flödet”.I huvudstaden grubblar kommittéer på kommunikéer
  fast de står i vatten till höften,
  och mänskorna drunknar
  innan de fått sina löften.
  När floden svämmar över
  hjälper inga sympatier,
  och inga ställningstaganden
  från våra partier –
  när den stora floden svämmar över.
 3. När den stora floden svämmar över
  säljer säkert någon skydd mot nöden
  och råttorna blir fräcka,
  men rika räven gör de bästa kapen.
  För fattiga och gamla finns det aldrig någon båt,
  de lämnas åt sina öden.
  Och först går varken kvinnor eller barn
  men de som bär vapen.Någon dåre lastar hela möblemanget på en bil
  och någon tar allt det han kommer över,
  någon sätter en hjälm på sitt huvud –
  en kris är vad han behöver!
  När floden svämmar över
  är det jordens vädergällning,
  lönlöst lägga in
  en förlängd tidsbeställning,
  när den stora floden svämmar över.
 4. När den stora floden svämmar över
  är allt stängt men öppna står templen
  och i rikets plenisdalar har man säkra
  uppgifter om räddningen.
  Några vältrar sig förblindade i vällust
  som var domedagen kommen,
  andra plundrar sig till prylar som om
  kunde man få tröst av myckenheten.Ingenstans i lyckans sötma, tårars sälta, hyckleri,
  i trosbekännelsers band
  blottas vilddjuret i mänskan
  som när vatten täcker land.
  När floden svämmar över
  störtas gudarna till marken
  och utav spånor täljde
  Gubben Noak aldrig arken –
  när den stora floden svämmar över.
 5. När den stora floden svämmar över
  borta är då lag och fosterland
  och ordningsmakten undenröjer alla
  störande element.
  I nyheterna nämns bara de som har
  gått fram med mördarhand
  medan politikerna grälar om ansvaret
  för det som hänt.Med vattnet stiger plundringen, och alla rivan skrifter
  ondskan och allt det so har dött –
  våra blodröda synder blottas
  och varför vi förblött.
  När floden svämmar över
  är det vi kvar har lämnat
  tillintetgjorda hem och gudabilder
  som har rämnat –
  när den stora floden svämmar över.

Övers. Barbara Helsingius

otsikkopalkki