1197 ääntä tuli kuntavaaleissa.

Kiitos kaikille äänestäjilleni.
Työ tamperelaisten ja pirkanmaalaisten puolesta jatkuu.

T: Mikko Alatalo

Tavoitteitani valtuustossa

 i-Tampere -ohjelma: Ihmistä lähellä

Tämä on Mikon pormestarin työlista, i-Tampere-ohjelma. Vaikuta ohjelmaan kirjoittamalla kommenttisi ja rakentavat ehdotuksesi Mikko Alatalon kotisivujen vieraskirjaan.

Motto: Pormestarin tehtävänä on kuntalaisen arjen helpottaminen. Se vaatii luovuutta ja visioita.

Pormestarit ja apulaispormestarit eivät ole virkamiehiä. He ovat kuntalaisten edunvalvojia, virkamiesten yläpuolella. Pormestarien tulee myös jalkautua kansan pariin.

Tilaaja-tuottajamalli

 • Kehitetään tiltu-mallia, mutta ei tehdä siitä riippakiveä
 • Päätöksenteon oltava jämäkkää eikä tempoilevaa. Muutokset stressaavia
 • Kilpailuttaminen tapaus kerrallaan, ei ideologisia blokkeja
 • Hyvät palvelut kuntalaisten tarpeiden mukaan
 • Könttäsummista yksikköhintoihin ja läpinäkyvyyteen — tuotteistaminen
 • Ulkoistamista ilman pelisääntöjä varottava — voi tulla kalliiksi
 • Kilpailuttamisessa laatu kuntalaisille tärkeä, ei pelkät säästöt
 • Kaupungin osaavaa henkilökuntaa arvostettava
 • 45+ työntekijöiden työkokemusta hyödynnettävä
 • Yksityistäkin sektoria pakko käyttää, hinta-laatusuhde huomioiden
 • Veroeuroille vastinetta
 • Valtuusto ja pormestarit päättävät millaisia palveluja tilataan

 
Seniorit

 • Ketään vanhuksista ei hylätä, kukaan ei jää väliinputoajaksi, hyvää hoitoa vanhuksille
 • Lisää auttavia käsiä myös vuodeosastoille
 • Kotona asumisen tukeminen, silti intervallihoitojen lisääminen
 • Hädässä kaupungin tultava apuun, vaikka ihmisellä omaakin vastuuta
 • Omaishoidon kurjuuden poistaminen
 • Turvalliset kadut: vanhuksia ahdistelevat häiriköt kuriin
 • Harmaat pantterit, työkykyiset eläkeläiset suuri voimavara
 • Vanhusasiavaltuutettu puolustamaan vanhuksia


Koulutus

 • Tukiopetuksen lisääminen
 • Perusopetuksessa kohtuulliset luokkakoot
 • Koulupudokkaiden siilaaminen jo eskarivaiheessa
 • Laadukas ja houkutteleva kouluruoka
 • Koulujen kerhotoimintaa tuettava, ihmisenä olemisen oppiminen
 • Toisen asteen koulutuksessa Tampereesta kädentaitajien keskus: omista nuorista rakentajia ja metallialan osaajia
 • Siirtolaispolitiikan oltava työmarkkinoilla maltillista ja suunnitelmallista
 • Ammattikorkeakoulut säilytettävä Pirkanmaalla, rakennusmestarikoulutus alkanut jo onneksi
 • Valtion turvatta Tampereen yliopistojen perusrahoitus. Myös yhteiskunnallinen, humanistinen ja lääketieteellinen perustutkimus tarpeellista
 • Opiskelijat tuovat suuren henkisen pääoman Tampereelle
 • Luova-Tampere innovatiiviseksi


Asuminen

 • Asuntoja ihmisten ehdoilla
 • Omakotitontteja kaavoitettava lisää
 • Tiivistä rakentamista kaupungissa, rantatien tunneli auttaa
 • Maankäytön tiivistäminen - toisaalta ”teiskolaisuus” sallittava
 • Monimuotoista asumista tuettava: omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asunnot rinta rinnan
 • Kulkureitit kuntoon asuntoalueille
 • Kaupunginosien identiteetin vahvistaminen, seuratoiminnan tukeminen
 • Kylämäinen yhdessä eläminen ja asuminen - ihmisten vastuu lähiympäristöstään
 • Naapuriapu ja –sopu
 • Rakentava yhteistyö naapurikuntien kanssa
 • Pormestari on pirkanmaalainen vaikuttaja


Liikenne

 • Kaavoitus ja joukkoliikenneratkaisut käsi kädessä
 • Elävä keskusta - monimuotoinen liikenne
 • Laadukas ja houkutteleva joukkoliikenne
 • Henkilöautoille keskustaan lisää parkkihalleja
 • Yhtenäinen pyörätieverkko Oulun malliin
 • Jalankulkijoille turvalliset ja esteettömät kadut
 • Kevyt katuratikka ensi vuosikymmenellä - syöttöliikenne busseilla
 • Ratapihan tilaongelmat ratkaistava Lähijunaliikenteen suunnittelu aloitettava - ratapihajärjestelyt haastavia


Terveydenhoito

 • Nopea hoitoon pääsy
 • Saumattomien hoitoketjujen kehittäminen, väliinputoamisen estäminen
 • Resurssien käyttö joustavammaksi, päätökset hoitotasolle
 • -Terveydenhuoltoon lisää voimavaroja, palkat pidettävä kilpailukykyisinä
 • Tietojärjestelmien yhtenäistäminen
 • Henkilökunnan työssä jaksamisesta huolehdittava
 • Sairaalasta kotiutettujen jälkihoito tärkeää


Yrittäjät ja elinkeinopolitiikka

 • Tampere yrittäjäystävällisemmäksi, yritysten ääntä kuunneltava tarkemmin
 • Itse itsensä työllistävät, mikroyritykset: helpotettava yrittämistä
 • Kaavoitus nopeammaksi. Liiketiloja lisää oikeisiin paikkoihin, myös keskustaan. Lisää tontteja yrityksille.
 • Keskustan liikenne monimuotoisena edelleen
 • Sisämaasatama Tampereen läheisyyteen
 • Räätälöityä työvoimakoulutusta
 • Työ- ja elinkeinoelämä saman katon alle
 • Veroporkkanoita suurten kansainvälisten yritysten houkuttelemiseksi
 • Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen suhde tiiviimmäksi
 • Yliopistorinteeseen Tampereen teknopolis
 • Tarvitaan innovaatioiden tilaaja-tuottajamalli (ajatus: Uusi idea on innovaatio vasta sitten, kun sitä joku rahoittaa, ostaa tai muutoin hyödyntää)


Vetovoimainen Tampere

 • Kotikaupunkiinsa tyytyväiset tamperelaiset ovat kaupungin paras mainos
 • Rakentamisen byrokratia yhdelle luukulle
 • Suuruus ei ole itseisarvo: Tampere on tänne muuttavien mielestä juuri oikean kokoinen – hallittu kasvu
 • Olemme osa luontoa
 • Siistit kadut ja puistot
 • Venepaikkoja ja tankkauspisteitä lisää


Kulttuurin Tampere

 • Kulttuurisetelit käyttöön
 • Tampereesta saatava parempi matkailukaupunki myös talviaikaan
 • Kaupalliset suurtapahtumat eivät saa jättää jalkoihinsa pienempiä tapahtumia
 • Tampere on musiikin ja teatterin kaupunki myös jatkossa
 • Lähiurheilupaikat junioreille elintärkeitä