Mitt finska land (Suomenmaa)otsikkopalkki

(Övers. Marita Lindqvist)

Skogen flammar gul och röd,
snart är isen blank och spröd,
fågelsträck går söderut,
men jag själv kan ju inte
nå sagolanden,
drömmen tar hastigt slut.
Trähus, gators kullerstenar,
skidors spår vid dikesrenar.
Försar virvlar i vintervind.
Och vid människors möte
ser vi kan hända
tårar på fårad kind.

Mitt eget land,
mitt finska land,
en seger bor i ditt nederlag.
Så må vi leva här i fred,
i det land som jag älskat i dag efter dag.

Stuga med potatislan
tå med pengarna i hand
Drömmen köper du ej så..
Om du önskar den finna
måste du leta.
Var ska du tiden få?
Kyrkan, skolan, onsdagsbingo,
betesholmen, bar med Dingo,
bobollspojkar på fotisplan.
Det är här jag gar lunget,
här jag får styrkan
just som jag blivit van.

Mitt edet land,
mitt finska land,
en seger bor i ditt nederlag.
Din första maj må vara röd
och din jul vara vit, så är sed, så är lag.

otsikkopalkki